Monday, November 7, 2011

Muslim feast pay sought

Muslim feast pay sought

Hmmmm may pagka-abuso naman talaga itong Pangandaman na ito. Muslims have so many privileges that are overboard. I suggest, ayusin nyo muna ang kaguluhang hinahasik ng iba nyong mga kabaro at pati yung mga kaguluhang hinasik ng angkan ng Pangandaman. At kapag nagkaroon ng katahimikan uunlad ang bansa at magkakaroon na ng bonus. May mga Christmas bonus naman ang mga empleyado at 13th month pay bakit kailangan pa ng special bonus. Kung may ganyan, dapat galing sa mga mambabatas.

These Musims have so many privileges (and demands) which are sometimes unreasonable and excessive. I remember what my Italian military friend told me. There was a Muslim who was brought to the hospital for free medication because he was dying. When he got healed, he demanded the hospital to remove the cross in the hospital. When the hospital refused, he sued the hospital for discrimination. What a crazy, selfish and bigot guy.

Now with this proposal, what will happen? Other religions will demand also. Remember, what is the sauce for the goose should also be for the gander.

No comments: